Reklamacje

Klient składając reklamację powinien określić z jakiego świadczenia chce skorzystać: reklamacja z tytułu rękojmi bądź reklamacja z tytułu gwarancji producenta.


Reklamacja z tytułu gwarancji producenta.

W przypadku zaistnienia potrzeby naprawy gwarancyjnej urządzenia prosimy kontaktować się z autoryzowanym serwisem danej marki produktu. Warunki gwarancji są dołączone do zakupionego produktu.

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres irenaelmix@wp.pl bądź telefonicznie pod numerem 792 611 066 lub listownie na adres naszej siedziby: ELMIX Irena Kupryjanowicz, ul. Baranowicka 21 15-544 Białystok.

Prosimy o opisanie zaistniałego problemu wraz z okolicznościami jego stwierdzenia. Bardzo pomocne będzie dołączenie dokumentacji fotograficznej. Prosimy również o określenia żądań związanych z reklamacją. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przekażemy dalsze instrukcje dotyczące postępowania reklamacyjnego.
 

Zwrot towaru.

Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Przed wysłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Warunkiem zwrotu jest odesłanie go do nas na własny koszt. Przedmiot powinien być zwrócony wraz z oryginałem paragonu, bez śladów używania, pełnym fabrycznym wyposażeniem (dotyczy też instrukcji, karty gwarancyjnej fabrycznego opakowania itd.). Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Do przesyłki zalecamy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru konta bankowego. Zwrot wartości towaru nastąpi nie później niż 14 dnia od doręczenia przesyłki do firmy ELMIX Irena Kupryjanowicz